lottorich28

ควักเงินในกระเป๋าจ่าย1.4พันล้านก็ไม่พร้อม lottorich28

lottorich28นางตุ้มทองคำ หนูรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยออกมาว่า จากในกรณีที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตอนวันที่ 7 เดือนเมษายน 2554 ก่อนหน้านี้ ข้อกล่าวหาไม่ทำตามสัญญา เรียกร้องค่าเสียหาย โดยขอให้ศาลปกครองกึ่งกลางมีคำบัญชาให้ลอตเตอรี่ใช้ค่าทำขวัญต่อบริษัทล็อกซเล่ย์์ฯ ปริมาณ 3,167,387,768 บาท พร้อมดอก 7.5% ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งหมด 6,204,627,642 บาท ถัดมา คณะกรรมการสลากกินแบ่งชุดตอนนี้ และก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้นำเหตุผลรวมทั้งความจริงที่เกี่ยวพันเข้าอธิบายต่อศาลปกครองกึ่งกลาง เพื่อปกป้องรักษารวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ แล้วก็เพื่อคุณประโยชน์สูงสุดของพสกนิกร lottorich28

ถึงแม้เรื่องดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจะมิได้เกิดขึ้นในห้วงของคณะกรรมการล็อตเตอรี่ฯชุดปัจจุบันนี้ก็ตาม จนตราบเท่าศาลปกครองกึ่งกลาง ได้มีคำวินิจฉัยให้ที่ทำการสลากฯจ่ายค่าปรับให้กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ จำนวนเงิน 945,649,656 บาท พร้อมดอกในอัตรา 7.5% ต่อปี ของเงินต้น รวมเป็นเงินทั้งนั้น 1,442,115,725 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าชดเชยที่ดินบริษัทล็อกซเล่ย์ฯ ได้ยื่นฟ้องให้ที่ทำการฯใช้ lottorich28

นางตุ้มทองคำกล่าวต่อว่าต่อขาน แม้กระนั้น ทางที่ทำการสลากฯ ได้รับรู้ รวมทั้งขอขอบคุณมากภาควิชาตุลาการศาลปกครองที่ได้ตัดสินคดีในคราวนี้ นอกจาก ทางที่ทำการสลากฯจะขอขออุทธรณ์ต่อศาล ดูแลสูงสุดตามขั้นตอนด้านกฎหมายถัดไป ดังนี้ สัญญาว่าจ้างบริการระบบเกมสลาก ทำขึ้นช่วงวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม2548 ในยุครัฐบาลนายกรัฐมนตรีขวา ถัดมาบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกึ่งกลาง ช่วงวันที่ 7 เม.ย.2554 รวมทั้งศาลปกครองกึ่งกลางได้มีคำตัดสินดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนี้ในตอนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ที่ทำการสลากฯ ได้บากบั่นต่อสู้คดีดังที่กล่าวมาแล้วมาอย่างสม่ำเสมอ.…

Scroll to top